Cynhadledd y Ganolfan Pysgod Cregyn 2022

Dogfennau


Saesneg yn unig...

Development of Offshore Shellfish

Development of Offshore Shellfish - Claire Carrington - Shellfish Centre
Development of Offshore Shellfish - John Holmyard - Offshore Shellfish
Development of Offshore Shellfish - Julie Webb - Shellfish Centre
Development of Offshore Shellfish - Llucia Mascorda Cabre - Univeristy of Plymouth
Development of Offshore Shellfish - Owen Haines - Câr-y-Môr & WWF Cymru
Development of Offshore Shellfish - Thom Clough - Shellfish Centre

Development of Offshore Shellfish

Ecosystem Services - Heather Moore - Agri-Food& Biosciences Institute
Ecosystem Services - Jea-Baptiste Thomas - KTH Royal institute of Technology Sweden
Ecosystem Services - Jens Petersen - National Institute of Aquatic Resources Den

Development of Offshore Shellfish

Native Oyster Restoration - Alison Debney - Zoological Society of London
Native Oyster Restoration - Celine Gamble - Wild Oysters Project
Native Oyster Restoration - David Smyth - Shellfish Centre
Native Oyster Restoration - Joanne Preston - University of Portsmouth
Native oyster Restoration - Philine zu Ermgassen - University of Edinburgh
Native Oyster Restoration - Sophie Ward - Shellfish Centre
Native Oyster Restoration - Tom Cameron - University of Essex

Development of Offshore Shellfish

Pacific Oysters - Åsa Strand - IVL Swedish Environmental Research Institute
Pacific Oysters - Lewis Le Vay - Shellfish Centre

Development of Offshore Shellfish

Water Quality - Aoife Martin - Seafish
Water Quality - Finn Mannion - Shellfish Centre
Water Quality - Josh Jones - Rivers Trust
Water Quality - Kata Farkas and Rees Sorby - Shellfish Centre
Water Quality - Mark Charlesworth - NRW

Conference delegate Pack


Shellfish Centre Conference 2022 - Delegate Pack

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2023. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd