Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Cyfarwyddwr Gweithrediadau: Yr Athro Lewis Le Vay

Rheolwr Prosiect: Karen Tuson

Bydd prif wyddonydd/academydd yn cael ei benodi ar gyfer y prosiectau cydweithredol wrth iddynt gael eu datblygu.

Lleoliad:

www.marinecentrewales.ac.uk/directions.php.en

Ganolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol

Neu llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2023. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd