Adroddiadau a Chyhoeddiadau

Adroddiadau

Scientific Understanding and Proposed Regulation for Norovirus in Shellfish – Workshop Report - Saesneg yn unig

Cynhyrchiant Pysgod Cregyn yng Nghymru - Saesneg yn unig


Cyflwyniadau

Shellfish Centre Virtual Away Day – Shellfish Centre Presentations, March 2021 - Saesneg yn unig

Offshore shellfish aquaculture in a high energy environment in the Irish Sea – Offshore Workshop, Kristenberg 2019 - Saesneg yn unig

“What the Shell?” What us the Shellfish Centre and how you get involved – Endeavour Society, School of Ocean Sciences, Bangor University, November 2019 - Saesneg yn unig

Marine evidence needs for shellfish aquaculture development in Welsh waters – Environment Evidence Conference, Swansea, September 2019 - Saesneg yn unig

The native oyster as a diversification species; a driver for restoration in Wales – The Native Oyster Restoration Alliance [NORA], Edinburgh, May 2019 - Saesneg yn unig

Opportunities, constraints and research needs for shellfish production in Wales – Marine Centre Wales, December 2018 - Saesneg yn unig


Cyflwyniadau a phosteri

Assessment of human norovirus viability in seawater – 20th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, Vienna, September 2019 - Saesneg yn unig

Molecular tools for identifying marine bivalve larvae in mixed plankton samples – European Aquaculture Society, Berlin, October 2019 - Saesneg yn unig

The fate of pathogenic viruses in water and shellfish – 2nd ARCH-UK Annual Science Event, Stirling, June 2019 - Saesneg yn unig

The native oyster as a diversification species; a driver for restoration in Wales – The Native Oyster Restoration Alliance [NORA], Edinburgh, May 2019 - Saesneg yn unig

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2023. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd