Y Tîm

Y Tîm

 

Dr David Smyth

Mae gwaith ymchwil David wedi canolbwyntio ar strategaethau gwella stoc ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau pysgod cregyn. Ei brif faes diddordeb yw adfer yr wystrys Brodorol ‘Ostrea edulis’ o safbwynt pysgodfa hunangynhaliol, ac fel offeryn cyfoethogi amgylcheddol. Mae hefyd wedi gweithio ar ddeinameg y boblogaeth ddwygragennog, ar gynyddu setliad silod, ac ar effeithiau niweidiol cynaeafu anghyfreithlon a rheoli pysgodfeydd.

 

Dr Julie Webb

Mae Julie Webb yn Swyddog Ymchwil Ôl-Ddoethurol yng Nghanolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor (CAMS). Mae ganddi gefndir mewn bioleg môr gymhwysol. Mae gwaith ymchwil Julie yn canolbwyntio ar integreiddio arloesedd dyframaeth â chynaliadwyedd Amgylcheddol. Dyma rai o’r meysydd allweddol: dyframaethu cregyn gleision a gwymon yn y môr, cydleoli a throi gwastraff yn Adnodd trwy Mariponics integredig mewn systemau dyframaethu ailgylchredol.

 

Shelagh Malham

Disgwyl Cyfieithu
Shelagh has extensive experience in collaborative applied research. Primarily on environmental impacts on shellfish covering four main themes, ecological processes, climate change, pollutants and pathogens and aquaculture.

 

DARLLEN MWY

 

Ros James

Disgwyl Cyfieithu

Ros joined the team in mid-October to provide administrative support as part of the overall administrative and management team within the Shellfish Centre. In particular Ros is responsible for making sure the necessary project and contract paperwork is completed for the Shellfish Centre.

 

 

 

 

Ein Partneriaid

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2020. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd