Y Tîm

Y Tîm

 

Dr David Smyth

Mae gwaith ymchwil David wedi canolbwyntio ar strategaethau gwella stoc ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau pysgod cregyn. Ei brif faes diddordeb yw adfer yr wystrys Brodorol ‘Ostrea edulis’ o safbwynt pysgodfa hunangynhaliol, ac fel offeryn cyfoethogi amgylcheddol. Mae hefyd wedi gweithio ar ddeinameg y boblogaeth ddwygragennog, ar gynyddu setliad silod,...

 

Dr Julie Webb

Mae Julie Webb yn Swyddog Ymchwil Ôl-Ddoethurol yng Nghanolfan Gwyddorau Môr Cymhwysol Prifysgol Bangor (CAMS). Mae ganddi gefndir mewn bioleg môr gymhwysol. Mae gwaith ymchwil Julie yn canolbwyntio ar integreiddio arloesedd dyframaeth â chynaliadwyedd Amgylcheddol. Dyma rai o’r meysydd allweddol: dyframaethu cregyn gleision a gwymon yn y môr, cydleoli a...

 

Phoebe Holding

Disgwyl Cyfieithu - Phoebe is a Research Project Support Officer supporting the delivery of environmental quality and fisheries projects. Phoebe is responsible for undertaking microbiological and chemical laboratory analyses and fieldwork to aid collaborative research activities in the field of shellfish and human diseases and to support the shellfish sector...

 

Charlie Gregory

Disgwyl Cyfieithu - Charlie is a Research Project Support Officer assisting with a range of collaborative research projects in the fields of water quality in shellfish production areas, shellfish disease and parasites, bivalve recruitment and molecular identification supporting the shellfish sector in Wales.

 

Kate Herridge

Disgwyl Cyfieithu - Kate is a Research Technician working on the project while completing a degree in Applied Marine Biology. She provides technical support within the laboratories with a specific interest in molecular biology.

 

Ein Partneriaid

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2022. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd