Croeso i’r Ganolfan Pysgod Cregyn

Mae’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn fenter ymchwil ac arloesi sy’n cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r sector pysgod cregyn yng Nghymru. Mae’r Ganolfan yn cydweithio â busnesau i ddarparu gwyddoniaeth i gefnogi twf. Prif ffocws y prosiect yw dyframaethu pysgod cregyn a’r gadwyn gyflenwi gysylltiedig gyda lle hefyd i wneud gwaith ymchwil i gefnogi pysgodfeydd pysgod cregyn newydd/sydd heb eu defnyddio a dyframaethu rhywogaethau nad ydynt yn bysgod cregyn ond sy’n gydnaws â chynhyrchiant pysgod cregyn.

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2022. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd