CYLCHLYTHYR RHAGFYR 2021

news-item

cyfieithiad i ddilyn...

The team wishes you a Happy Christmas and a safe, relaxing holiday season.
Through biannual newsletters we aim to keep you informed with updates from the different research and innovation projects and connect to the wider community promoting the shellfish sector in Wales.

Read more NEWSLETTER DECEMBER 2021

Yn ôl i'r dudalen newyddion.

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2023. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd