CYLCHLYTHYR MEHEFIN 2020

news-item

Drwy gylchlythyrau chwarterol, rydym yn ceisio rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â’r gwahanol brosiectau ymchwil a’r prosiectau arloesi a chysylltu â’r gymuned ehangach drwy hyrwyddo’r sector pysgod cregyn yng Nghymru.

Darllen Mwy CYLCHLYTHYR MEHEFIN 2020

 

Yn ôl i'r dudalen newyddion.

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2023. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd