CYLCHLYTHYR MAI 2021

news-item

BETH YN Y BYD?
Yn y rhifyn hwn o gylchlythyr y Ganolfan Pysgod Cregyn byddwn yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd ein prosiectau Ymchwil a Datblygu, newyddion am Weithdy Cyfnewid Gwybodaeth y DTU a’r Ganolfan Pysgod Cregyn, Gweithdy NAEMO a Chynhadledd COCKLES yn ogystal â gweithgareddau diweddar gan y Prosiect Wystrys Gwyllt ym Mae Conwy.

Darllen Mwy CYLCHLYTHYR MAI 2021

Yn ôl i'r dudalen newyddion.

Bangor University

ERDF

Mae gweithrediadau ymchwil, datblygu ac arloesi’r Ganolfan Pysgod Cregyn yn cael eu hariannu’n rhannol gan Raglen Weithredol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yr UE trwy Lywodraeth Cymru.

Polisi Preifatrwydd

Ganolfan Pysgod Cregyn © 2023. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd