NAEMO News & Events

news-item

9th & 10th November 2022

Venue Cymru, Llandudno

We have, in the UK, the potential to increase the supply of high-quality healthy shellfish food products, that are capable of delivering economic growth opportunities in coastal communities, ​while providing invaluable ecosystem services. The opportunities for shellfish production are significant but so are the challenges. The industry is at a pivotal point as it faces a complex external landscape; the quality of our coastal waters, restrictions on access to space for expansion, and a regulatory environment that limits access to valuable markets.

This conference brings together perspectives, on the challenges and the opportunities, from the research community, ​industry, and regulators, with invited speakers from
across Wales, ​the UK and internationally.

Our aim is to identify pathways for future collaboration, ​to chart a way forward to help realise a sustainable, productive future.

The Full Conference Programme can be found here.

Register here

! IN-PERSON REGISTRATION CLOSES ON 25th OCTOBER !

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

9 a 10 Tachwedd 2022

Venue Cymru, Llandudno

Yn y Deyrnas Unedig, mae gennym y potensial i gynyddu’r cyflenwad o gynnyrch bwyd pysgod cregyn sy’n iach ac o ansawdd uchel, a fydd​ yn gallu darparu cyfleoedd twf economaidd mewn cymunedau arfordirol ​a chynnig gwasanaethau ecosystem gwerthfawr. Mae cyfleoedd sylweddol ​i gynhyrchu pysgod cregyn, ond felly hefyd yr heriau.Mae’n gyfnod allweddol i’r diwydiant wrth iddo wynebu amgylchiadau allanol cymhleth; ansawdd dŵr ein harfordiroedd, y cyfyngiadau o ran mynediad i ofod ar gyfer ehangu, ac amgylchedd rheoleiddiol sy’n cyfyngu ar y mynediad i farchnadoedd gwerthfawr.  

Bydd y gynhadledd hon yn dwyn ynghyd bersbectif y gymuned ​ymchwil, y diwydiant a rheoleiddwyr ar yr heriau a’r cyfleoedd, a ​bydd siaradwyr o Gymru, y DU ac yn rhyngwladol yn cael eu gwahodd.

Ein nod yw nodi Llwybrau ​ar gyfer cydweithio yn y dyfodol, ​i fapio ffordd ymlaen i helpu i sicrhau dyfodol cynhyrchiol a chynaliadwy

Mae rhaglen lawn y gynhadledd i’w gweld yma.

Cofrestrwch yma

 

 

 

 

Back to the NAEMO news & events page.

Bangor University

ERDF

The Shellfish Centre RD&I operation is part-funded by the EU’s West Wales and the Valleys European Regional Development Fund (ERDF) Operational Programme through the Welsh Government.

Privacy Policy

Copyright © 2023 Shellfish Centre. All Rights Reserved. Website by Delwedd